Supervisie

Bij supervisie streven we naar de juiste interactie tussen je beroepsmatig handelen en de mogelijkheden die je persoonlijkheid bieden. Supervisie is vooral bedoeld voor mensgerichte beroepen, zoals opleiders, adviseurs, leidinggevenden, coaches en begeleiders. De ervaringen in je werk spelen een belangrijke rol in dit diepgaande proces van persoonlijke ontwikkeling.

 

Anders leren kijken

In jouw werk is een bewuste houding bij het omgaan met mensen een belangrijk onderdeel voor succes. In het traject van supervisie kijk je met een helicopterview naar je eigen handelen, denken en voelen. Wat deed je in een bepaalde situatie? Wat dacht je toen en welke gevoelens kwamen daarbij naar boven? Je gaat de betekenis van je probleem doorgronden. Daarna stel je jezelf de vraag wat je moet doen of wat je nodig hebt om beter te kunnen functioneren in je werk (en privé). Door op deze manier naar je werk en je houding te kijken, vorm je nieuwe zienswijzen en kun je daarna frisse stappen zetten.

 

Waarom kiezen voor Sjoerdje van den Manacker?

Naast de kennis en ervaring die ik heb opgedaan vanuit studies en in het leven zelf, is er bij mij sprake van een soort aangeboren coachingskracht. Met mijn leergierigheid en wens om van het leven te genieten, heb ik in eerste instantie mezelf geholpen. Van daaruit begeleid en ondersteun ik nu volwassenen en help ze met het zoeken van een richting. Met hart en ziel help ik jou om je werk door een bewuste houding nog beter uit te kunnen voeren en er bovendien meer voldoening uit te halen.

 

Supervisie voor therapeuten, zorgverleners en leerkrachten

Met mijn ervaring in zorg en onderwijs kan ik veel betekenen voor therapeuten, zorgverleners en leerkrachten. Supervisie is een begeleidingsmethode die stimuleert om onderzoekend te leren over je eigen denken, voelen, willen en handelen binnen je werkzaamheden. In het kader van een opleiding is supervisie gericht op het vergroten van beroepstoerusting. Bij het bevorderen van je deskundigheid ligt de focus op het verder ontwikkelen van professionaliteit. Met respect voor elkaar, een portie lef en een open houding streven we naar een gezamenlijk doel: er uit halen wat er in zit