Therapie volwassenen

Regelmatig word ik benaderd  door een volwassene of een paar sessies met mij ook mogelijk is. Deze vraag komt het meest van hen, die mij al kennen, doordat ze door hun kind, soms al jaren geleden met mij in aanraking zijn gekomen.

 

Uiteraard werk ik via coach- en supervisiegesprekken al jaren met volwassenen. Gezien het feit dat deze volwassenen vaak uit heel Nederland komen, komt daarvan niet zoveel mond op mond reclame in mijn woonomgeving. Ik werk echter ook als (psychomotorisch) therapeut met volwassenen.

 

Therapie voor volwassenen

Toch is het therapeutisch werken net wat anders dan coachen en supervisie. Als therapeut ga ik op zoek naar de angel onder het probleem, wat het probleem dan ook is en probeert de angel eruit halen. Mijn interessegebied daarbij is de verbinding tussen ziel, geest (hersenen, denkpatronen) en lichaam. In mijn beleving spelen bij klachten alle drie een rol. Wat zich in ziel en geest afspeelt (mogelijk door vroeg-kinderlijk trauma) uit zich in het lichaam en omgekeerd kan een bepaalde lichaam en hersenstructuur invloed hebben op de ziel en geest. Het is mijn passie om mensen in contact te brengen met hun eigen kompas, authentieke kracht of hoe je het ook wilt noemen. Wanneer je in je eigen kracht staat, dan komt er energie vrij, kun je leven vanuit je hart. Op een natuurlijke manier kun je dan assertief, authentiek en autonoom  zijn en vertrouw je op je beslissingen.

 

In je eigen kracht staan

In je eigen kracht betekent ook, dat je overgenomen gedachtenpatronen van anderen, die je hinderen, herkent of opruimt, dat je je valkuilen kent, kan hanteren en dat je overlevingsmechanismes kan ombuigen naar handiger of bij jou passend handelen.

In mijn werken maak ik gebruik van alles wat ik in de loop der jaren gedaan/geleerd en zelf ervaren heb, afgestemd op wat de situatie vraagt, wat past bij de cliënt en wat de hulpvraag is. Door met alle gebieden te kunnen werken, is er soms meer mogelijk dan alleen geschoold te zijn in een van de gebieden, al blijft mijn moto: in het bewegen kom je het tegen.

 

Middelen

Mijn oorspronkelijke basis als psychomotorisch therapeut heb ik verbreed met kennis, onder anderen: NLP, TA (transactionele analyse), Heartmath®technieken,  lichaamswijsheid en 7-kwaliteitenpalet® van Annet van Laar en Cref behandelmethode (aanvang sept. 2017).


Psychomotorische therapie wordt gedeeltelijk vergoed: zie onder vergoeding of u hiervoor in aanmerking komt.