Vergoeding

Tarieven

- therapie € 70,- per uur

- coaching / supervisie € 80,- per uur

 

Vergoeding

Voor kinderen tot 18 jaar en volwassenen vindt vergoeding vaak plaats vanuit je aanvullende zorgverzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of deze hiervoor afspraken heeft gemaakt met de Nederlandse Vereniging van Psychomotorische Kindertherapeuten (NVPMKT) en / of de Nederlandse Federatie voor Gezondheid (NFG) en/of Federatie vaktherapeutische beroepen (FVB). Ook kun je op de betreffende sites kijken: www.nvpmkt.nl of www.de-nfg.nl of www.vaktherapie.nl.  Op de pagina contact vind je diverse registratienummers waar je zorgverzekeraar naar kan vragen.
Wanneer ouders/verzorgers voor vergoeding van gemeente voor het traject dat hun kind gaat lopen in aanmerking willen of kunnen  komen, dan dient hiervoor een verzoek ingediend te worden aldaar voorafgaand aan de start van het traject.

Voor een overzicht van vergoedingen: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychomotorische-kindertherapie

 

Voor volwassenen die voor supervisie naar mijn praktijk komen, geldt  geen vergoeding.